Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj 70/07, 63/10, 25/12, 38/16), Načelnik Općine Neum, objavljuje JAVNI OGLAS radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju  Izmjenama i dopunama Regulacijskog plana Surdup...

Opširnije