U organizaciji Regionalnog centra za žurne intervencije onečišćenja mora na Mediteranu (REMPEC) i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 27. i 28. travnja 2021. godine održana je Nacionalna radionica o hitnom reagiranju (na incidente zagađenja/onečišćenja mora) za osoblje...

Opširnije