+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj

Josip Njavro, mag. oec.

pomoćnik načelnika

Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj

tel.: +387 (0)36 880 073
fax: +387 (0)36 880 185
gsm: +387 (0)63 795 190

e-mail: sskpir@neum.ba

Zadaće Službe za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj

vrši poslove uređenja i korištenja građevinskog zemljišta,
vrši ubiranje i usmjeravanje rente nastale prilikom dodjele građevinskog zemljišta na korištenje,
osigurava investicijsko tehničku dokumentaciju za potrebe uređenja građevinskog zemljišta i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, priprema i ostvarivanje programa uređenja građevinskog zemljišta,
vrši osiguranje i korištenje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta i za ustupljeno građevinsko zemljište,
vrši pripremu i ostvarenje programa izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih lokalnih cesta i ulica u naseljima,
predlaže nacrt odluke o komunalnoj naknadi, naknadi za korištenje građevinskog zemljišta kao i drugih propisa iz svog djelokruga,
vodi evidenciju u dokumentaciju fonda građevinskog zemljišta, lokalnih putova i ulica u naseljenim mjestima,
organizira i izvršava tehničke i pripremne poslove izgradnje i razvoja grada i općine,
radi na održavanju stambenog fonda, te donosi rješenja o zakonom propisanim oblicima naknade iz stambene oblasti,
vrši pripremu i radi na ostvarenju programa održavanja i uređenja javnih gradskih površina,
organizira aktivnosti oko održavanja stambenog fonda,
vrši i druge poslove koji mu se sukladno zakonu stave u nadležnost.
Skip to content