+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Danica Glavinić, dipl. oec.

pomoćnica načelnika

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

tel.: +387 (0)36 880 186
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 795 214

e-mail: opcauprava@neum.ba

Zadaće Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

obavlja administrativno pravne poslove za Općinsko vijeće i Načelnika općine,
obavlja upravne poslove iz oblasti rada, socijalne politike i obitelji
prati provođenje i izvršavanje propisa u općem upravnom postupku, ustrojstvu i radu državne uprave kao i o ostvarenju prava i izvršenju obveza građana, poduzeća, ustanova i drugih institucija pred općinskim organima uprave,
izvršava upravne i druge poslove iz oblasti građanskih pitanja, vođenje općeg biračkog spiska, registriranje mjesnih zajednica i organa uprave,
obavlja sve personalne poslove kao i poslove u oblasti radnih odnosa za sve službenike i namještenike službe,
vodi poslove pismohrane za službe , Općinsko vijeće i Načelnika općine,
osigurava uvjete za rad mjesnih zajednica u oblasti opće uprave,
prati i izvršava propise i analizira stanja i poduzima druge mjere u oblasti predškolskog , osnovnog i srednjeg odgoja, kulture, športa, socijalne skrbi i branitelja,
brine o provođenju zakona, uredbi i drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, Načelnika općine, Županije i Federacije,
surađuje sa ustanovama iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, kulture, športa, socijalne skrbi i branitelja,
prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite , a koji su propisima stavljeni u nadležnost općine,
vodi postupak i donosi rješenja o sanitarnoj suglasnosti na projekat i sanitarnu suglasnost o uporabi izgrađenog objekta,
vrši inspekcijski nadzor u sanitarnoj, veterinarskoj i zdravstvenoj oblasti,
skrbi za osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe,
koordinira prikupljanje, prijem i raspodjelu svih oblika socijalnih davanja na području općine,
prati stanje i predlaže mjere iz oblasti ostvarenja prava braniteljsko invalidske zaštite
koordinira rad svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
vrši i druge poslove i zadaće koji mu se sukladno propisima stave u nadležnost.
Skip to content