+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina

Smilja Konjevod, dipl. ing. geodezije

pomoćnica načelnika

Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina

tel.: +387 (0)36 880 134
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 795 227

e-mail: imovinsko.pravni.poslovi@neum.ba;
katastar@neum.ba

Zadaće Službe za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina

vrši ažuriranje katastarskog operata te održavanje i izradu katastra nekretnina,
vrši vještačenje za potrebe sudskih organa,
vrši potrebna snimanja stanja iz svog djelokruga,
uspostavlja, izrađuje i održava premjer katastra nekretnina, odražava katastar komunalnih uređaja,
vrši prijenos projekata na terenu u postupcima izvlaštenja (eksproprijacije), arondacije, komasacije, uzurpacije i drugih upravnih postupaka,
vrši parcelaciju zemljišta, premjeravanja i utvrđivanja premjera na zemljištu, unosi utvrđene premjere u planove premjera, te vrši njihovu tehničku obradu,
vrši javno izlaganje nekretnina u svrhu uspostave novog katastra nekretnina,
priprema podatke iz svog djelokruga rada za ostala tijela općinske uprave,
priprema nacrte odluka za Načelnika i Općinsko vijeće iz svog djelokruga,
vrši poslove iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.
Skip to content