+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

NERA d.o.o.

Razvojna agencija „NERA“ d.o.o. Neum je osnovana od strane Općinskog vijeća Neum, sa ciljem usmjeravanja sredstava javnih i donatorskih fondova u rješavanju razvojnih prioriteta

Najnovije vijesti o aktivnostima i projektima:

Naša vizija

Postati prepoznatljiv partner i nositelj za razvoj Općine Neum, koji će u suradnji sa javnim institucijama, gospodarskim subjektima i ostalim dionicima zajednice podržati i unaprijediti lokalni razvoj, planirati, izrađivati i provoditi razvojne, društveno odgovorne i održive projekte.

Naša misija

Planirati, izrađivati i implementirati razvojne projekte financirane iz nacionalnih fondova, europskih fondova ili drugih međunarodnih agencija, te kroz programe i projekte provoditi Strategiju razvoja Općine Neum. Pridonijeti razvoju turizma te ruralnom i poljoprivrednom razvoju općine, podrška razvoju MSP kroz programe neformalnog obrazovanja i poslovnog savjetovanja, stvaranje uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.

Naše zadaće

Izrada prijedloga propisa iz oblasti razvoja općine i razvoja gospodarstva koje donosi Općinsko vijeće i Općinski Načelnik

Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva, i suradnja sa razvojnim agencijama, gospodarskim komorama i drugim institucijama

Izrada projektne dokumentacije, studija izvodljivosti i sl.

Praćenje javnih poziva za dodjelu grant sredstava za razvojne projekte

Izrada projektnih aplikacija i apliciranje projekata ne samo na javne pozive

Priprema i implementacija projekata za financiranje iz fondova Europske unije;

Tehnička i savjetodavna pomoć u pripremi projekata u okviru domaćih izvora financiranja

Priprema tenderske dokumentacije za implementaciju dobivenih sredstava

Organiziranje edukacija za različite ciljne grupe

Izrada baze podataka

Savjetodavne aktivnosti

Tehnička i konzultativna pomoć u vezi programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva

Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja

Stvaranje poslovnog okruženja za privlačenje ulagača u općinu

Aktivnosti na razvoju javno privatnog partnerstva – JPP

Proaktivno i ”svakodnevno” informirati osnivača o aktivnostima i planovima

Analizira, priprema i predlaže mjere za poboljšanje procesa razvoja

Vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost

Adresa

Kralja Tomislava 1, 88390 Neum

Telefon

+387 36 884 112

Mail

info-nera@neum.ba
Skip to content