+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

NERA d.o.o.

Razvojna agencija „NERA“ d.o.o. Neum je osnovana od strane Općinskog vijeća Neum, sa ciljem usmjeravanja sredstava javnih i donatorskih fondova u rješavanju razvojnih prioriteta

Najnovije vijesti o aktivnostima i projektima:

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH objavio Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2021. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.Na Javni natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini

Otvoren javni poziv Federalnog ministarstva kulture i športa

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere: TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA, TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH, TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU, TRANSFER ZA MLADE i TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Otvoren Javni poziv središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima.

Sukladno ovom Javnom pozivu, neprofitnim organizacijama i ostalim prihvatljivim prijaviteljima odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata u sljedećim područjima financiranja:

Naša vizija

Postati prepoznatljiv partner i nositelj za razvoj Općine Neum, koji će u suradnji sa javnim institucijama, gospodarskim subjektima i ostalim dionicima zajednice podržati i unaprijediti lokalni razvoj, planirati, izrađivati i provoditi razvojne, društveno odgovorne i održive projekte.

Naša misija

Planirati, izrađivati i implementirati razvojne projekte financirane iz nacionalnih fondova, europskih fondova ili drugih međunarodnih agencija, te kroz programe i projekte provoditi Strategiju razvoja Općine Neum. Pridonijeti razvoju turizma te ruralnom i poljoprivrednom razvoju općine, podrška razvoju MSP kroz programe neformalnog obrazovanja i poslovnog savjetovanja, stvaranje uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.

Naše zadaće

Izrada prijedloga propisa iz oblasti razvoja općine i razvoja gospodarstva koje donosi Općinsko vijeće i Općinski Načelnik

Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva, i suradnja sa razvojnim agencijama, gospodarskim komorama i drugim institucijama

Izrada projektne dokumentacije, studija izvodljivosti i sl.

Praćenje javnih poziva za dodjelu grant sredstava za razvojne projekte

Izrada projektnih aplikacija i apliciranje projekata ne samo na javne pozive

Priprema i implementacija projekata za financiranje iz fondova Europske unije;

Tehnička i savjetodavna pomoć u pripremi projekata u okviru domaćih izvora financiranja

Priprema tenderske dokumentacije za implementaciju dobivenih sredstava

Organiziranje edukacija za različite ciljne grupe

Izrada baze podataka

Savjetodavne aktivnosti

Tehnička i konzultativna pomoć u vezi programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva

Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja

Stvaranje poslovnog okruženja za privlačenje ulagača u općinu

Aktivnosti na razvoju javno privatnog partnerstva – JPP

Proaktivno i ”svakodnevno” informirati osnivača o aktivnostima i planovima

Analizira, priprema i predlaže mjere za poboljšanje procesa razvoja

Vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost

Adresa

Kralja Tomislava 1, 88390 Neum

Telefon

+387 36 884 112

Mail

info-nera@neum.ba