Oznaka: koronavirus

Obavijest o radnom vremenu općine Neum

Temeljem preporuka stručnih službi o mjerama zaštite građana i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) OPĆINA NEUM, za rad sa strankama, od 20. ožujka 2020. godine do 31.03.2020. godine, uvodi radno vrijeme od 08:00 h do 14:00h, a:

RAD SA STRANKAMA:

09:00 h – 13:00 h

Molimo građane za razumijevanje i poštivanje istaknutog radnog vremena i ulazaka u službene prostorije kako zbog vlastite sigurnosti tako i zbog zaštite svojih sugrađana!

Hvala na razumijevanju!

Donešena Odluka o proglašenju stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (covid-19) na području općine Neum

Na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Neum, načelnik općine Neum je donio, temeljem članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06), u svezi sa člankom 39. Statuta općine Neum („N. list-službeno glasilo općine Neum), “Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (covid 19) na području općine Neum”.

Read More

OBAVIJEST

Nakon održanog sastanka Stožera civilne zaštite Općine Neum, na kojem se rapravljalo o novonastalom problemu Coronavirus (COVID-19), obavještavamo naše građane…

Read More

Naredbe Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim korona virusom, na 8. sjednici održanoj danas, 12.03.2020. godine, a temeljem Naredbe kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donio je naredbu koje prenosimo u cijelosti.

Read More