Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

Temeljem članka 24. Statuta općine Neum  („Narodni list – službeno glasilo općine Neum“, broj: 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

 

Članak 1.

Utvrđuje se Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi.
Sastavni dio ovog Zaključka čini Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi.

 

     Članak 2.

O Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi provest će se javna rasprava u trajanju od 30 dana, počevši od dana donošenja ovog Zaključka.

 

Članak 3.

Nacrt Odluke iz čl. 1 ovog Zaključka bit  će objavljen na službenoj web stranici općine Neum.

 

    Članak 4.

Javnu raspravu će provesti Služba za stambeno-komunalne poslove izgradnju i razvoj općine Neum, koja će u navedenom razdoblju zaprimati pismene prijedloge i primjedbe.

 

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u  „Narodnom listu – službenom glasilu općine Neum“.

 

Broj:01-02-1722/18         PREDSJEDNIK O.V. NEUM
Neum, 28.11.2018 godine Vinko Sentić

 

 

 

Attachments