Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za održavanje i dopunjavanje javne rasvjete na području općine Neum u 2020. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ” POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za održavanje i dopunjavanje javne rasvjete na području općine Neum u 2020. godini, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“.

Attachments