Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2020. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2020. godini, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“.

Attachments