Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu i isporuku goriva nafte i naftnih derivata u 2020. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena „POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu i isporuku goriva nafte i naftnih derivata u 2020. godini, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“.

Attachments