Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za izvođenje radova na rušenju bespravnih objekata u Neumu, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za izvođenje radova na rušenju bespravnih objekata u Neumu, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“.

Attachments