Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o utvrđivanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2019. godinu

Temeljem  članka 24. Statuta općine Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj  28.11.2018. godine donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju  Nacrta Proračuna
Općine Neum za 2019. godinu

 

 Članak 1.

Utvrđuje se  Nacrt Proračuna Općine Neum za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 7.720.700,00 KM.

Članak 2.

Nacrt Odluke upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana od dana usvajanja ove Odluke.

Članak 3.

Nacrt Odluke iz čl. 1 ovog Zaključka bit  će objavljen na službenoj web stranici općine Neum.

 

Članak 4.

Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Proračuna općine Neum za 2019. godinu, građani, udruge, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe, mogu u tijeku javne rasprave , dostavljati Načelniku općine Neum .

 

 Članak 5.

 Načelnik općine pripremit će i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje prijedlog Proračuna općine Neum za 2019. godinu vodeći računa o prijedlozima, primjedbama, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi te će podnijeti Općinskom vijeću pisano izvješće o rezultatima javne rasprave.

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Narodnom listu – službenom glasilu Općine Neum“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-1718/18                                                                                        Predsjednik OV Neum:
Neum, 28.11.2018. godine                                                                                        Vinko Sentić

Attachments


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/infoneum/public_html/neum.ba/wp-includes/functions.php on line 4757