Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA O POSTUPKU I UVJETIMA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA IZGRAĐENIH BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU