ODLUKA o poništenju postupka javne nabave za nabavu električne energije za potrebe Općine Neum u 2020. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena „ODLUKA o poništenju postupka javne nabave za nabavu električne energije za potrebe Općine Neum u 2020. godini“.

Attachments