Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o pokretanju postupka za nabavu komunalnih, poštanskih, internetskih i telefonskih usluga u 2021. godini, izuzetih od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama