Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredske opreme – namještaja za školu Neum