Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2020. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena „ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2020. godini“.

Attachments