Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva-nafte i naftnih derivata u 2020. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena „ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva-nafte i naftnih derivata u 2020. godini“.

Attachments