Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNE NABAVE

ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji prometne infrastrukture za objekte centralnog dijela grada Neuma – 2. faza

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvo]enje radova na izgradnji prometne infrastrukture za objekte centralnog dijela grada Neum – 2. faza”.

Attachments

ODLUKA o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabave

Usvaja se žalba ponuditelja ,,HP Investing” d.o.o. Mostar, broj: 327/19 od 15.03.2019. godine na Odluku za izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji prometne infrastrukture za objekte centralnog dijela grada Neuma – 2. faza, broj: 02-02-186-8/19 ad 05.03.2019. godine u Otvorenorn postupku javne nabave i ista odluka se stavlja van snage.

Attachments