Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sjednice OV

ODRŽANA XIV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 7.1.2019. godine održana je četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Neum i na sjednici su usvojeni:

Izvadak iz Zapisnika s XIII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
Odluka o usvajanju Proračuna općine Neum za 2019 godinu
Odluka o izvršenju proračuna općine Neum
Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola s područja općine Neum

Read More

NAJAVA: XIV. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-22/19
Neum, 03.1.2019. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XIV. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 07.1.2019. godine (ponedjeljak) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu s početkom u 8,30 sati.

Read More

USVOJENE TOČKE NA SJEDNICI OV-a 28.11.2018 GODINE

1. Izvadak iz Zapisnika sa XII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018 godine
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta Proračuna općine Neum za 2019 godinu
4. Prijedlog Nacrta Odluke o izvršenju proračuna općine Neum
5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju općine Neum
6. Prijedlog Odluke o izdavanju instrumenata osiguranja kredita

Read More

ODRŽANA XII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 20.8.2018. godine održana je dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Neum i na sjednici su usvojeni:

 1. Izvadak iz Zapisnika s XI. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Neum za 2018 godinu – 3. Rebalans
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za razdoblje od 01.01-30.06.2018 godine
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o adresnom sustavu općine Neum i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada općine Neum

 

NAJAVA XII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-1295/18
Neum, 13.8.2018. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XII. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 20.8.2018. godine (ponedjeljak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s početkom u 9,00 sati.

(više…)

ODRŽANA X. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 4.5.2018. godine održana je deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Neum i na sjednici je usvojeno:

 1. Izvadak iz Zapisnika sa IX. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Zaključak o usvajanju programa rada Općinskog vijeća Neum za 2018. godinu
 3. Zaključak o usvajanju programa rada Načelnika i općinskih službi za upravu za 2018. godinu
 4. Odluka o izvršenju Proračuna općine Neum za 2017. godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Neum za 2018. godinu – 2. Rebalans
 6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu sanacije gradskog građevinskog zemljišta
 7. Zaključak o usvajanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2018. godine (više…)

NAJAVA X. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-578/18
Neum, 26.4.2018. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam X. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 4.5.2018. godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s početkom u 8,00 sati.

(više…)

Održana je IX. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 09.02.2018. godine održana je deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Neum i na sjednici je usvojilo:

1. Izvod iz zapisnika sa VIII redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Odluka o usvajanju Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum
3. Odluka o provođenju Zoning plana gospodarske zone Dubrava za razdoblje od 2016. do 2026. godine
4. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
5. Odluka o provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
6. Odluka o davanju suglanosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Neum u korist JP “Komunalno Neum” d.o.o. Neum
7. Zaključak o traženju priključka na magistralnu cestu M17.3

PREDSJEDNIK OV NEUM
Vinko Sentić

NAJAVA IX. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-175/18
Neum, 31.01.2018. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam IX. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 09.02.2018. godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s  početkom u 08.30  sati.

(više…)

17.01.2018. godine održana je VIII. redovna sjednica OV Neum

Dana 17. siječnja 2018. godine održana je VIII redovita sjednica Općinskog vijeća Neum.

Zbog opetovanog nedolaska vijećnika iz Kluba vijećnika HDZ 1990 i dijela vijećnika iz Kluba vijećnika HDZ BiH na prijedlog Kluba vijećnika HDZ BiH s Dnevnog reda su skinute točke za koje je trebala dvotrećinska većina glasova i to:

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum,

3. Prijedlog Odluke o provođenju Zoning plana gospodarske zone Dubrava za razdoblje 2016.-2026. godine

(više…)