Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TENDERI

TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”Izvođenje radova na objektima komunalne infrastrukture na javnim dobrima u gradu i mjesnim zajednicama”.

Rok za dostavljanje ponuda je 09.04.2015. godine (četvrtak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (09.04.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA JAVNIM DOBRIMA U GRADU I MJESNIM ZAJEDNICAMA

TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU ŠETNICE U NEUMU

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”Izvođenje radova na popločavanju šetnice u Neumu, u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka”.

Rok za dostavljanje ponuda je 08.04.2015. godine (srijeda) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (08.04.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU ŠETNICE U NEUMU, U NASELJU SURDUP I I DIJELA U NASELJU TIHA LUKA

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje javne rasvjete…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-90-6/15
Neum, 16.02.2015.godine

             Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 12.02.2015. godine, donosi se slijedeća

(više…)

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-87-5/15
Neum, 11.02.2015.godine

Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 09.02.2015. godine, donosi se slijedeća

(više…)

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvršenje usluga preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-89-6/15
Neum, 13.02.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 11.02.2015. godine, donosi se slijedeća

(više…)

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na nasipanju lokalnih cesta…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-88-7/15
Neum, 12.02.2015.godine

             Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 10.02.2015. godine, donosi se slijedeća

(više…)

TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA NASIPANJU LOKALNIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA TAMPONOM I ODRŽAVANJU GRADSKIH PLAŽA

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”Izvođenje radova na nasipanju lokalnih cesta i drugih javnih površina tamponom i održavanju gradskih plaža u 2015. godini ”.

Rok za dostavljanje ponuda 10.02.2015. godine (utorak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (10.02.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

IZVOĐENJE RADOVA NA NASIPANJU LOKALNIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA TAMPONOM I ODRŽAVANJU GRADSKIH PLAŽA

TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA BETONIRANJU DIJELOVA LOKALNIH PROMETNIH POVRŠINA

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”Izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina betonom na području općine Neum u 2015. godini”.

Rok za dostavljanje ponuda 09.02.2015. godine (ponedjeljak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (09.02.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

IZVOĐENJE RADOVA NA BETONIRANJU DIJELOVA LOKALNIH PROMETNIH POVRŠINA

TENDER: NABAVA USLUGA PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH I DRUGIH POVRŠINA

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”Nabavu usluga preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih i drugih površina na području općine Neum u 2015.godini”.

Rok za dostavljanje ponuda 11.02.2015. godine (srijeda) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (11.02.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

NABAVA USLUGA PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH I DRUGIH POVRŠINA