Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TENDERI

Odlukao izboru ponuditelja – Prometna infrastruktura Neum

U provedenom Otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji prometne infrastrukture u centralnom dijelu grada Neum – 1 .faza, Tender broj: 02-02-1595/18, broj obavijesti o nabavi 841-1-3-44-3-23/18 od 31.10.2018.godine, od ukupno dva prijavljena i kvalificirana ponuditelja, za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je dobavljač “Bogdanović” d.o.o. Neum, Zagrebačka 6, 88390 Neum, ID: 4227285710005 koji je, ocijenjen kvalificiranim, s ponuđenom najnižom cijenom u ukupnom iznosu od 104.996,38 KM bez PDV-a, odnosno 122.845,76 KM s PDV-om.

Više…

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu službenog putničkog motornog vozila Općine Neum, Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG Highline

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu službenog putničkog motornog vozila Općine Neum, Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG Highline“.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA KUPOVINU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA OPĆINE NEUM, VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI DSG HIGHLINE

ZAPISNIK 0 PREGLEDU I OCJENI PONUDA POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA OPĆINE NEUM, PUTEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnih cesta na području općine Neum

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnih cesta na području općine Neum “.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2018. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2018. godini“.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA-ELEKTROMATERIJALA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I DOPUNU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE NEUM U 2018. GODINI