Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Društvene djelatnosti

Šport

Za potrebe razvoja športa, a u cilju obogaćivanja ukupne ponude Neuma odnosno povećanja korištenja smještajnih kapaciteta, posebno u izvansezonskim mjesecima, na Meterizu je izgrađen nogometni športski centar „Neum“, s travnatim i dva pomoćna trenažna terena, s tribinama i svim potrebnim sadržajima i opremom za zimske pripreme nogometnih klubova. Također je u pojedinim naseljima izgrađeno više malonogometnih igrališta za djecu i mladež..

Nogometno igralište

Detalj s vaterpolske utakmice

Gradi se školska športska dvorana, a za višenamjensku športsku dvoranu završena je projektna dokumentacija. U Neumu djeluje Hrvatski nogometni klub „Neum“ (zasad samo kadeti), Hrvatski vaterpolski klub „Jadran“ (jedini u BiH), koji se natječe u Drugoj hrvatskoj ligi, te boćarski klub, karate klub, klub za podvodne aktivnosti i malonogometni klub.

NEUM: Boćarski tereni

Kultura

Umjetnička kolonija Neum (traje jedanaest godina), Hrvatski glazbeni festival „Etnofest Neum“ (traje trinaest godina), te Neumski animirani filmski festival – NAFF (traje tri godine), sa sudionicima iz četrdesetak zemalja, tradicionalni su i značajni kulturni događaji na kojima Neumljanima mogu pozavidjeti i mnogo veće sredine.
U okviru Umjetničke kolonije Neum nastalo je preko 600 umjetničkih djela (slika), koja su poslužila za otvaranje prvoga kulturnog objekta u Neumu – Umjetničke galerije, godine 2003. u kripti župne crkve u Neumu. Godine 2007. prostor Umjetničke galerije dopunjen je značajnim eksponatima iz pretpovijesnog razdoblja (V./IV. stoljeća prije Krista – kacige ilirskog ratnika, koplja, fibule, itd.), što je s već postojećim privatnim i drugim eksponatima poslužilo za formiranje ustanove Muzej i galerija Neum.
U Hutovu je već prije izgrađena i otvorena Zavičajna kuća „Hutovo“, a u Hrasnu galerija i etnološka zbirka, mjesto čuvanja predmeta koji su služili za život i rad ljudi ovoga kraja, te predmeta starinskoga kućanstva. Listovi  „Zvijezda  mora“  (izdanje  župe  Neum),  te
„Vrutak“ (izdanje Društva prijatelja starina „Hutovo“, Hutovo) već su dio tradicije Neuma.

Već dugi niz godina u Hutovu uspješno djeluje Društvo prijatelja starina “Hutovo”, koje je vodilo izgradnju Zavičajne kuće i koje organizira manifestacije „Ivanjski krjesovi“  i “Hutovski  zimski karneval” i koje sakuplja i čuva materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu hutovskoga  kraja.  KUD “Humski glas” iz Neuma i KUD „Gradac“ promiču kulturni identitet Neuma igrajući poznata narodna kola lindžu i trojanac te pjevajući bećarac.

Zdravstvo

Primarna zdravstvena zaštita obavlja se u Domu zdravlja, osnovanom 1980. godine, te u područnim ambulantama u Gracu, Hutovu, Cerovici, Brštanici i Gornjem Hrasnu, gdje liječnički tim odlazi jedanput tjedno. Određene specijalističke preglede i usluge u Domu zdravlja obavljaju liječnici specijalisti iz drugih, susjednih središta.

Postoji također stomatološka služba kao i ljekarna u sklopu zajedničke zgrade koja djeluje samostalno, ima status pravne osobe.

Neum: Dom zdravlja

Odgoj i izobrazba

Predškolski odgoj odvija se u Dječjem vrtiću lociranom u starom dijelu Neuma (proširena i obnovljena zgrada nekadašnje škole) i obuhvaća rad s najviše 90-ero djece u tri skupine, što je zapravo i kapacitet vrtića.
Jaslice, za djecu mlađu od tri godine, organizirane su kod časnih sestara služavki Maloga Isusa.

Osnovna škola kardinala Stepinca broji oko 500 učenika, s tim da ih je većina u centralnoj školi u Neumu. Još funkcioniraju dvije područne škole, u Hutovu i Gracu, s nikad manjim brojem učenika. Sve školske zgrade su potpuno ili djelomično obnovljene i pružaju optimalne uvjete za nastavni proces.

Od školske 2001./2002. godine prvi put u povijesti u Neumu počinje srednjoškolska izobrazba. Otvara se područni odjel Srednje škole Čapljina, i to odjeljenje ekonomista, koji se već sljedeće godine širi odjelom ugostiteljsko-turističke struke. Već sedam godina 80- ak srednjoškolaca ostaje u Neumu, ne mora nikamo „vozariti“. Za ove potrebe proširena je i dograđena zgrada Osnovne škole, a trenutačno se uređuju i kabineti za izobrazbu konobara i kuhara. Cilj je stvoriti centar za izobrazbu kadrova ugostiteljsko-turističke struke, ne samo za potrebe Neuma, već i šire.