Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinski načelnik

Dragan Jurković, rođen 16.07.1980 godine u Čapljini. Osnovnu školu pohađao u Cerovici i Hutovu. Srednju školu pohađao u Čapljini i Mostaru. Diplomirao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Od 2008. godine zaposlen na  Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao stručni suradnik a potom kao viši asistent iz oblasti poljoprivredne tehnike i tehnologije.
Oženjen otac dvoje djece.