Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upute za pravilno odlaganje otpada

U svrhu informiranja, s obzirom da se većina nas po prvi put susreće s ovim načinom prikupljanja otpada, u nastavku ovog teksta prezentirane su upute kako bi postavljeni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada (plastike, metala i papira) bili u potpunosti funkcionalni. Podsjetimo, u sklopu projekta Integrirano upravljanje otpadom na 15 lokacija u Neumu su postavljeni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada: Put svetog Ante (kod JP Komunalno Neum, Dječji vrtić Neum, preko puta str ”More”), Ulica Stjepana Radića (dvorište OŠ Kardinala Stepinca Neum), Magistrala, Ulica kralja Tomislava (Kamp, Poštari), Ulica Ruđera Boškovića (preko puta crkve, kod garaže hotel Zenita), Ulica dr. Franje Tuđmana (plaža hotel Stelle, ispred zgrade Pliva odmarališta), ulica Neumske bojne (Spomen obilježje Križ), Humska, Zagrebačka ulica (kod igrališta), križanje ulica Mimoza i Dalmatinska.

Plavi spremnik (papir i karton)

DA: pisaći i kompjutorski papir, papirne vrećice, maramice, časopisi, katalozi, bilježnice, novine, karton, pisma, knjige;

NE: papiri koji su bili u neposrednoj blizini s kemikalijama, kontaminirani medicinski papir, tetrapak (mlijeko ili napitak), masni ili plastificirani papir, vrećice grickalica ili kave, prljavi ili zauljeni papir, ugljeni ili indigo papir, higijenski papir, pelene.

Žuti spremnik (plastika)

DA: plastične boce od deterdženta koji na sebi nemaju oznaku opasnih materija, plastične boce od šampona i kozmetike, plastične (PET) boce od pića, plastične posude od hrane, plastične vrećice, najlon;

NE: plastične boce od deterdženata koje na sebi imaju oznaku opasnih materijala, ambalaža od kemikalija, plastične cijevi, igračke.

Zelena (metal i višeslojni materijal)

DA: ambalaža sastavljena od dva ili više različitih materijala (višeslojna), tetrapak od mlijeka ili napitaka, proizvodi od željeza ili bakra, aluminijske folije i tanjuri, proizvodi od aluminija, vrećice grickalica, konzerve od hrane, limenke od pića, vrećice kave;

NE: ambalaža boja, lakova i sprejeva, metalna cjevovodna armatura, metalne tube, čelične trake, kraće cijevi, žica, alat.