Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općina Neum objavljuje javni poziv poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Neum

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM
N a č e l n i k

Broj: 02-02-1141/20
Neum, 07.07.2020. godine

Na osnovu članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 49/06), čl. 5 . Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz Ugovora o prijenosu sredstava- transfer drugim razinama vlasti- biljna proizvodnja Općini Neum za 2020. godinu broj 01-02-866/20 od dana 08.06.2020. godine i članka 39. Statuta općine Neum broj 3/08 i 5/09) Načelnik općine Neum objavljuje:

JAVNI POZIV
poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Neum

 Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Neum, koji su:

  • upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG), odnosno Registar klijenata (RK)
  • imaju prebivalište u općini Neum
  • imaju poljoprivrednu proizvodnju na području HNŽ –a,

da podnesu zahtjev Općini Neum za ostvarivanje prava na poticanje razvoja biljne prozvodnje za 2020. godinu.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Neum, a najdalje do 22.07.2020 godine.

Popunjen obrazac (u prilogu) dostaviti putem pošte, preporučeno ili osobno na protokol općine Neum,  za Službu za gospodarstvo i financije općine Neum, na adresu:

OPĆINA NEUM
Kralja Tomislava broj 1
88 390 NEUM

sa naznakom:
„Javni poziv za poticanje biljne proizvodnje“

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Načelnik općine Neum
dr.med. Živko Matuško

Obrazac Zahtjeva


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/infoneum/public_html/neum.ba/wp-includes/functions.php on line 4757