Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Priopćenje

Dana 25.06.2020. godine održan je nastavak izvanredne sjednice općinskog vijeća Neum s jednom točkom Dnevnog reda: Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje Međudržavnog kanalizacijskog sustava Komarna-Neum- Mljetski kanal.

Predsjednik O.V. Neum Vinko Sentić je otvorio sjednicu, te pročitao prijedlog Dnevnog reda i isti stavio na glasovanje.

U postupku glasovanja, predloženi Dnevni red nije usvojen, jer je ZA bilo 8 vijećnika (Vinko Sentić, lvan Krešić, lvan Kuzman, Branimir Butigan, Mirko Pavlović, Tihomir Putica, lvan Stanković, Stipe Čapeta), PROTIV nije bio nitko, SUZDRŽANA su bila 4 vijećnika (Anđelko Maslać, Nikša Čamo, Nikola Krešić, lvo Bačić).

Na sjednici O.V. Neum nije bilo nazočno 5 vijećnika (Mato Bačić, lvica Karačić, lvica Glavinić, Josip Konjevod, Jozo Katić).