Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stožer civilne zaštite općine Neum donio odluke o obveznoj dezinfekciji dostavnih vozila i angažiranju redara

Na sastanku Stožera civilne zaštite općine Neum održanom 6. travnja 2020. godine razgovaralo se o aktualnom stanju u općini Neum u svezi s pojavom koronavirusne infekcije, te su donesene i dvije odluke, o obveznoj dezinfekciji dostavnih vozila i angažiranju redara. Odluke donosimo u nastavku teksta…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM

Stožer civilne zaštite

Broj: 02-02-524/20-4
Neum, 06.04.2020. godine

Na osnovu članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda („Službene novine FBiH“, broj 39/3, 22/06 i 43/10) i Odluke o proglašenju stanja  nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Neum od dana 19.03.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Neum, na sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine donosi

ODLUKU
o dezinfekciji svih dostavnih vozila koja dolaze na područje općine Neum

I.

Obvezna dezinfekcija svih vozila koja dolaze području općine Neum, vršit će se na ulazu u Općinu Neum, u selu Cerovica.

 II.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Veterinarska stanica Neum.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do 21.04.2020. godine do 24,00 h.

 ZAPOVJEDNIK STOŽERA CZ
 dr.med. Živko Matuško

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM

Stožer civilne zaštite

Broj: 02-02-524/20-5
Neum, 06.04.2020. godine

Na osnovu članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda („Službene novine FBiH“, broj 39/3, 22/06 i 43/10) i Odluke o proglašenju stanja  nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Neum od dana 19.03.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Neum, na sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine donosi

ODLUKU
o angažiranju redara za potrebe Stožera civilne zaštite općine Neum

I.

Za potrebe Stožera Stožera civilne zaštite općine Neum angažirat će se redari.

II.

Redari su dužni nadzirati i kontrolirati provođenje svih mjera, naredbi, odluka i uputa izdanih od  strane Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera stožera civilne zaštite i Općinskog stožera civilne zaštite.

III.

Ukoliko uoče kršenje mjera Stožera civilne zaštite, redari su dužni prekršitelju uputiti usmeno upozorenje i o tome odmah obavjestiti Policijsku stanicu Neum, Dom zdravlja Neum i Stožer civilne zaštite općine Neum.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA CZ
dr.med. Živko Matuško