Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stožer civilne zaštite općine Neum je donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za smanjenje utjecaja epidemije koronavirusa na Neumsko gospodarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Stožer civilne zaštite

Broj: 02-528/20-1
Neum, 30.03.2020. godine

Na osnovu čl. 31., 108., i 111. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda („Službene novine FBiH“, broj 39/3, 22/06 i 43/10), na sjednici održanoj dana 30.03.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Neum donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za smanjenje utjecaja epidemije koronavirusa
na Neumsko gospodarstvo

I.

U Povjerenstvo za smanjenje utjecaja epidemije koronavirusa na neumsko gospodarstvo imenuju se:

  1. Vicko Jogunica, predsjednik
  2. Josip Njavro, član
  3. Ivan Lakić, član
  4. Ante Konjevod, član
  5. Luka Prkačin, član
  6. Stipe Zovko, član
  7. Mirko Prović, član
  8. Tomislav Lovrić, član.

II.

Povjerenstvo ima za zadaću pratiti i analizirati posljedice koje nastaju u svim granama gospodarstva, te predlagati mjere za ublažavanje negativnih efekata epidemije koronavirusa.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK
dr.med. Živko Matuško

Dostavljeno:

  1. Imenovanim
  2. Stožer civilne zaštite općine Neum.