Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanske županije od 20:00 do 5:00 sati.

Županijski stožer civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj dana 29.03.2020.godine, je donio ZAPOVIJED :

  1. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj:17-06-40-16-14-1/20 od 28.03.2020. godine, mijenja se i glasi:

Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanske županije od  20:00  do 5:00 sati.

Građani na ulici  – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar .

  1. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.