Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinski stožer civilne zaštite osniva mobilni tim za pomoć osobama starijim od 65 godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Stožer civilne zaštite

Broj: 02-02-528/20
Neum, 25.03.2020. godine

Na osnovu čl. 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj 39/3, 22/06 i 43/10) i Odluke o proglašenju prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na podrućju općine Neum, Općinski stožer civilne zaštite donosi

ZAPOVIJED

  1. Zapovijeda se Crvenom križu Neum da organizira mobilni tim u suradnji s povjerenicima mjesnih zajednica i Općinskim stožerom civilne zaštite, za pomoć starijim osobama od 65 godina.
  2. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je Općinski stožer civilne zaštite.
  3. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI STOŽER CZ
dr.med. Živko Matuško, načelnik

Dostavljeno:
1. Crveni križ Neum
2. a/a.