Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Federalni štab civilne zaštite donio naredbu o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH

Na današnjoj (21. ožujak 2020. godine) izvanrednoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) donijeta je naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u vremenu od 18 do 5 sati.

Iz ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.