Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest za poljoprivrednike: Potrebno u što skorijem roku izvršiti ažuriranje podataka u RPG i RK

Podsjećamo sve zainteresirane da su na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Sl. Novine br. 42/08 od 09.07.2008. godine) nositelji poljoprivrednih gazdinstava dužni javiti općinskoj službi podatke o:

  • a) Trenutnom stanju na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
    b) Promjenama stanja na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
    c) Trenutno stanje vrste i brojnog stanja stoke kao i
    d) Promjene stanja vrste i brojnosti stoke.

Napominjemo da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti samo jednom u tekućoj godini.
Promjena zemljišnog posjeda i osnov korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.) javlja se u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Promjena nositelja obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštenog lica u pravnom licu koji je nositelj poljoprivrednog gazdinstva javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Promjena sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gazdinstva, promjena računa banke javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Promjena članova poljoprivrednog gazdinstva javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Potrebno je da za elemente iz točke a),b), c) i d) dođete i iste prijavite nadležnoj općinskoj službi do 31.03.2020. godine radi ostvarivanja novčanih potpore sa viših razina vlasti za 2020. godinu. Nositelji poljoprivrednih gazdinstava koji se ne odazovu ovom pozivu neće moći aplicirati i ostvariti novčane potpore sa viših razina vlasti za 2020. godinu.

Molimo sve poljoprivredne proizvođače da što prije pristupe ažuriranju podataka u RPG/RK kako bi se izbjegle gužve prilikom obrade zahtjeva.