Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za kreditna sredstva FMRPO u 2019. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%. Kreditni program ima za cilj da pružanje financijske podršku malim gospodarskim subjektima  za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a kojima su neophodna  dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja malih gospodarskih subjekata, suzbijanje negativnih efekata ekonomske krize i novo zapošljavanje.Korisnici kreditnih sredstava  definirani su Zakonom o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme.U skladu sa Uredbom o uvjetima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/18) neće se podržati projekti:

  • sektora ribarstva i akvakulture,
  • sektora poljoprivrede,
  • za djelatnost izravno usmjerenu izvozu,
  • za uslovljavanje upotrebe domaćih proizvoda umjesto uvezenih i
  • za nabavku vozila za cestovni prijevoz tereta gospodarskim subjektima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjekta i to na slijedeći način:

  • do 250.000 KM za gospodarske subjekte koji imaju od 2 do max. 9 zaposlenih,
  • do 350.000 KM za gospodarske subjekte  koji imaju od 10 do max. 49 zaposlenih,

–    do 500.000 KM za gospodarske subjekte  koji imaju od 50 do max. 249 zaposlenih.

Prijave se dostavljaju preporučeno, poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

  1. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar

 Prijave se dostavljaju do 31.01.2020. godine (petak), a Zahtjev, Obrazac, Uvjeti, smjernice i potpuni tekst Javnog poziva   mogu  se preuzeti na internet stranici Ministarstva:

https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-za-kreditna-sredstva-u-2019-godini/