Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije

Predmet  javnog  natječaja  je prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarskim društvima  za  postavljanje jednog    ili  više   novih  sustava  za   korištenje obnovljivih  izvora  energije  za  proizvodnju  toplinske  ili  toplinske  i   rashladne energije u postojeće proizvodne objekte na području Hercegovačko-neretvanske županije;

  1. Dizalice topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora (u tekstu: sustav sa dizalicom topline),
  2. Sunčani toplinski pretvarači za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i  prostora (u tekstu: sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima).

Prijava za sudjelovanje u Javnom natječaju s obveznom dokumentacijom (navedenom unutar odgovarajućeg obrasca) dostavlja se, u jednom originalu i jednoj kopiji u zajedničkoj koverti, u roku od 45 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama HNŽ/K“ osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanske županije/kantona

Blajburških žrtava b.b.

88000 Mostar

uz naznaku:

Prijava na “JAVNI NATJEČAJ za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije”

 Više informacija, obrasci i tekst javnog poziva dostupni su na mrežnoj stranici FZO HNŽ:

http://fzohnz-k.ba/2019/12/18/javni-natjecaj-za-koristenje-sredstava-fonda-radi-sufinanciranja-projekata-u-oblasti-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-za-proizvodnju-toplinske-ili-toplinske-i-rashladne-energij/?lang=hr