Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA: XVII. REDOVNA SJEDNICA OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-1665/19
Neum, 28.11.2019. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XVII. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 10.12.2019. godine (utorak) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa XV. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Izvadak iz Zapisnika sa XVI. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje imena Neum u nazivu Javne ustanove Dječji vrtić Neum
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Neum
 5. Prijedlog Odluke na davanje Suglasnosti za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Neum
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornog odbora kojima je općina Neum osnivač
 7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa  izgradnje kanalizacijskog sustava
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
 10. Prijedlog Odluka o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.-31.03.2019. godine
 11. Prijedlog Odluka o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.-30.06.2019. godine
 12. Prijedlog Odluka o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.-30.09.2019. godine
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2020. godinu
 14. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2020. godinu
 15. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić