Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina
Broj: UP/I-07-33-875/19
Neum, 07.11.2019. godine

Na osnovu čl. 23 Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj: 70/07 i 63/10) u vezi čl. 92 Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj : 2/98 i 48/99) u ime Općine Neum kao korisnika izvlaštenja,

JAVNI POZIV
radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na
nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Odlukom Općinskog vijeća Neum, broj: 01-02-1914/11 od 17.10.2011. god., utvrđen je javni interes o prihvaćanju prijedloga proširenja Regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal i ustupanju već izgrađenih dijelova u Regionalni odvodni sustav.

Općina Neum pristupa realizaciji navedenog projekta u koju svrhu će se provesti eksproprijacija potrebnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.
Pozivaju se vlasnici nekretnina označenih kao:
1. k.č. br. 477,
2. k.č. br. 478,
3. k.č. br. 479,
4. k.č. br. 480,
5. k.č. br. 481,
6. k.č. br. 482,
7. k.č. br. 483,
8. k.č. br. 484,
9. k.č. br. 489,
10. k.č. br. 490/43,

sve K.O. Neum, da se u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, jave u prostorije Službe za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina, radi dogovora o postizanju sporazuma o prenosu prava vlasništva i naknadi za nekretnine preko kojih je predviđena realizacija projekta.

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj poziv, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eskproprijacije pred nadležnim organom uprave. Granični datum za utvrđivanje prava za naknadu se smatra datum isteka javnog poziva.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

NAČELNIK OPĆINE NEUM
Dr. med. Živko Matuško


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/infoneum/public_html/neum.ba/wp-includes/functions.php on line 4757