Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019. donio je odluku o pravu na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH:

Općini Neum je za projekt “Izrada plana gospodarenja otpadom Općine Neum“ odobreno pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019 u iznosu od 30.000,00 KM. Odabrani su projekti upravljanja otpadom u sklopu LOT 10 Javnog poziva za ukupno 21 aplikanta s područja FBiH.

Aplikaciju za prijavu projekta za Općinu Neum, izradila je Razvojna Agencija Nera d.o.o. Neum.

Realizacija projekta, odnosno izrada Plana provest će se u toku iduće godine, a za provedbu projektu nadležna je općinska Služba za stambeno komunalne poslove, izgradnju i razvoj.

JP MARECO d.o.o. Neum za projekt: „Međudržavni odvodni sustav Komarna-Neum-Mljetski kanal – obalni kolektor fekalnih voda u Neumu – Nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora fekalnih otpadnih voda na priobalnom području Općine Neum – dionica granica Republika Hrvatska – priključno okno T 66, i kolektor Zagrebačka ulica“ u sklopu LOT 2 Javnog poziva – Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH ostvarilo je pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu 200.000,00 KM.