Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UNEP MAP Project – Promocija dobrih praksi upravljanja morskim otpadom u Jadranskom području

ČIŠĆENJE MORSKOG OTPADA U NEUMU

MAP (Mediteranski Akcijski Plan) ured za BiH u suradnji sa Institutom za hidrotehniku Sarajevo kroz Program Ujedinjenih nacija za okoliš implementira projekt „Promocija upravljanja morskim otpadom i najboljih praksi u Jadranskom području“.

Implementaciju projekta podržala je i Općina Neum koja se aktivno uključila u projektne aktivnosti i omogućila projektnom timu realizaciju terenskih aktivnosti.

U tom kontekstu, u periodu od 21.listopada do 24. studenog na području općine Neum realizirat će se 2 monitoringa morskog otpada, kako u moru tako i u priobalnom području, u skladu sa smjernicama i metodologijom provođenja monitoringa za sve mediteranske zemlje. Biti će to prilika da se daju prijedlozi i preporuke za poboljšanje u cilju zaštite morskog okoliša.

Cilj projekta je poboljšanje stanja i smanjenje zagađenja morskog okoliša uzrokovanim otpadom.

Rezultati provedenog monitoringa biti će dostavljeni u jedinstvenu bazu podataka, koja je kreirana za mediteranske zemlje od strane Programa Ujedinjenih nacija. Biti će to prilika da se ukaže i  na određene lokalne probleme u ovoj oblasti široj zajednici, koja se bavi upravljanjem mediteranskim područjem.