Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 13. studenoga 2019. godine.

Mogućnost sudjelovanja na Javnom pozivu imaju:

A) neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Republici Hrvatskoj (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe) dija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promidu uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matidne drlave, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajudu Evidenciju organizacija matidne drZave.

B) fizičke osobe – pojedinci diji projekti promidu ciljeve i prioritete definirane strateškim dokumentima Ureda i u skladu su s podrudjima financiranja iz točke 1. Javnog poziva.

C) ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvanRepublike Hrvatske

 

Tekst Javnog Poziva i detalji dostupni na:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/UserDocsImages//NG/JAVNI%20POZIVI/JP%20prijava%20posebnih%20potreba%20i%20projekata//Tekst%202.%20Javnog%20poziva%20za%202019..pdf

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr