Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POZIV NA NASTAVAK XVI. REDOVNE SJEDNICE OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-1382/19
Neum, 11.9.2019. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam nastavak XVI. Redovite sjednice Općinskoga vijeća Neum za dan 18.09.2019 godine (srijeda) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu sa početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Izvadak iz Zapisnika sa XV. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje imena Neum u nazivu Javne ustanove Dječji vrtić Neum
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Neum
  4. Prijedlog Odluke na davanje Suglasnosti za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Neum
  5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornog odbora kojima je općina Neum osnivač
  6. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnje kanalizacijskog sustava
  8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
  9. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.-31.03.2019. godine
  10. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna (Rebalans 1) Proračuna Općine Neum za 2019. godinu
  11. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić