Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren Javni natječaj Federalnog ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika Grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu za projekt – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika Grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu po projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera-grant po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

Ciljevi projekta:

Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.

     Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Rok za prijavu je do 20. 09. 2019.

     Podnositelji prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnositelje prijava po ovom projektu.

Smjernice za podnositelje prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

     Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

  1. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na poleđini koverte obvezno navesti:

  • ime podnositelja prijave;
  • adresu i kontakt telefon: