Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren javni poziv: „Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih poduzeća  u oblasti turizma putem transnacionalnih suradnji u okviru EU COSME 2014-2020 programa“

U okviru Programa EU COSME 2014-2020 raspisan je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih surudnji i prijenosa znanja“.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. listopad 2019. godine.

Cilj predmetnog poziva je:

  • jačanje transnacionalne i prekogranične suradnje zbog održivog rasta malih i srednjih poduzeća u turizmu;
  • poticanje kapaciteta i vještina malih i srednjih poduzeća za istraživanje i prihvatanje rješenja, što bi poboljšalo njihovo održivo upravljanje i održivost turizma uopće;
  • poticanje inovativnih rješenja za održivi turizam kroz međusektorsku suradnju.

Ovaj poziv za podnošenje projektnih prijedloga podržat će transnacionalnu i prekograničnu suradnju zbog poticanja inovativnosti rješenja za održivi razvoj turizma i upravljanje turističkim poduzećima (posebno MSP).

Prihvatljivi podnositelji  prijedloga su pravne osobe  koja formiraju konzorcij. Konzorcij mora okupiti najmanje pet i najviše 10 članova / partnera (različitih pravnih lica) koji pokrivaju najmanje pet zemalja koje ispunjavaju kriterije.

Prihvatljive pravne osobe su:

  • neprofitne organizacije (privatne ili javne);
  • nevladine organizacije;
  • organi vlasti i njihove mreže ili udruženja na europskom, međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ili organizacije koje djeluju u ime organa vlasti, odgovorne ili aktivne u oblasti turizma, ekonomskih poslova, industrije, poslovne podrške ili srodnih oblasti;
  • međunarodne organizacije;
  • privatni i profitni subjekti, uključujući mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) koja su aktivna u turizmu i poslovnoj podršci;
  • gospodarske komore;
  • obrazovne institucije, uključujući sveučilišta i istraživačke centre aktivne u turizmu i poslovnoj podršci.

Ukupni proračun programa namijenjen za sufinancranje projekata procjenjuje se na 5 000 000 eura, a maksimalan grant po projektu iznosi 1 000 000 eura. Bespovratna sredstva su ograničena na maksimalnu stopu nadoknade od 75% opravdanih troškova.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development