Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Projekt “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” je četverogodišnja inicijativa (2018-2022) koja je financirana primarno od strane Europske Unije (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II. Projekt provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO). UNDP je odgovoran za provođenje aktivnosti iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje standarda kvalitete, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mogu biti:

  • obrti, zadruge i poduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i
  • obrti, poduzetnici, zadruge i poduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

  • prerada povrća,
  • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
  • prerada mlijeka,
  • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2.550.000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145.000 KM do 290.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinanciranje podnositelja prijave i 50% sufinanciranje kroz mjeru podrške). Sufinanciranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnositelje prijava na javni poziv. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2019. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba gdje se nalaze detalji i svi potrebni obrasci i dokumentacija potrebna za sudjelovanje.