Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV za predlaganje projekata iz područja kulture – 2019.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K je na  osnovu članka 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave i Odluke Vlade objavilo Javni poziv za predlaganje projekata iz područja KULTURE radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju prepoznatljive rezultate u radu,pravne osobe, organizacije i udruge građana koja su registrirana kod nadležne institucije u HNŽ/K, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za sudjelovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruge koje njeguju kulturnu tradiciju duže od 3 godine.

Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 220.000,00 KM dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Popunjene prijave potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K
Stjepana Radića br. 3.
88000 Mostar

Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K, na web stranici Vlade HNŽ/K: www.vlada-hnz-k.ba i na web stranici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K: www.monkshnk.gov.ba