Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalne ministrice obrazovanja i nauke broj: 05-39-2441/19 od  29.05.2019. godine, raspisalo Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2019. godini.

Sredstva za financiranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti («Službene novine Federacije BiH», broj 27/19).

U Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu osigurana su sredstva za ove namjene u okviru TRANSFERA ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH.

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  1. Potpora programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH, kojima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutoj razini.

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu, čijim programima i projektima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutoj razini.

Ovaj javni poziv se ne odnosi na javne visokoškolske i znanstvene ustanove u Federaciji BiH, s kojima je Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti prethodno sklopilo ugovore o (su)financiranju programa i projekata u 2019. godini, niti na njihove organizacijske jedinice. Na ovaj javni poziv također ne mogu aplicirati  javne znanstvene ustanove i znanstvena društva, koji su obuhvaćeni drugim javnim pozivima Ministarstva, kao ni na druge obrazovne ustanove (osnovne, srednje i visoke škole, odnosno univerziteti).

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera: 

  1. znanstveni i društveni značaj institucije vezan za cijeli prostor Bosne i Hercegovine;
  2. kontinuitet rada, tradicijska osnova i znanstvena referentnost institucije;
  3. postignuti rezultati institucije na državnoj i međunarodnoj razini u prethodnom razdoblju;
  4. mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje sa domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenim radnicima;
  5. plan programskih aktivnosti institucije u narednom razdoblju, koje će imati dugoročni učinak na područje znanosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno očekivani doprinos razvitku i širenju znanstvene misli i znanstvenih istraživanja.

 

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

  1. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“)

88 000  Mostar

Javni poziv je otvoren do 21.06. 2019. godine.

Tekst Javnog poziva za  dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH za 2019. kao i obrazac može se preuzeti na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ( http://www.fmon.gov.ba ).