Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV: Sredstva od igara na sreću 2019. godina

Objavljen je Javni poziv sredstva od igara na sreću 2019. godine koja će se rasporediti za financiranje programa i projekata koji se odnose na:

  • zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija
  • smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa), i
  • rad javnih kuhinja

Rok prijave je 20. lipnja 2019.

Tekst Javnog poziva sredstava od igarana na sreću, obrazac bodovne sheme i prijavni obrazac mogu se preuzeti na službenoj internet stranici ( www.mreza-mira.net) .