Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K raspisalo je Javni oglas za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta.

Predmet Javnog oglasa je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji,rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ -a u iznosu od 400.000,00 KM.

Pravo na dodjelu sredstava po Javnom oglasu imaju branitelji i članovi njihove obitelji, te članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja koji nemaju riješene stambene potrebe, a po utvrđenim prioritetima, i to:

 1. a) djeca poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba roditelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma 100% I grupe,
 2. b) obitelji s dva i više poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 100% II grupe,
 3. c) obitelji poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70% i dobitnici ratnih priznanja i odličja,
 4. d) ostali ratni vojni invalidi i članovi obitelji umrlih ratnih vojnih invalida,
 5. e) razvojačeni branitelji i članovi obitelji umrlih razvojačenih branitelja.

Opći uvjet za ostvarivanje prava po ovom Javnom oglasu je prebivalište na području Županije najmanje 10 godina prije stupanja na snagu preambulom narečenog Zakona, uz ispunjavanje jednog od sljedećih uvjeta:

 • da prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje;
 • da im korisna površina stambenog objekta ne odgovara broju članova obiteljskog kućanstva;
 • da žive u stambenom objektu koji nije uvjetan za stanovanje.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se koristiti samo za jednu stambenu jedinicu, i to se ne može ostvariti ukoliko je osoba u Domovinskom ratu sudjelovala manje od 12 mjeseci, koji period se ne odnosi na obitelji poginulih, na ratne vojne invalide i na osobe koje su kao malodobne stupile u Domovinski rat, uz ostala ograničenja utvrđena člankom 3. i 20. Pravilnika.

Pomoć pri izgradnji,rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta ostvaruje se dodjelom bespovratnih novčanih sredstava za:

 1. a) stambeni objekt bez krovne konstrukcije i stambeni objekt čiju je krovnu konstrukciju potrebno zamijeniti u cijelosti ili stambeni objekt čiju je krovnu konstrukciju potrebno dijelom sanirati,
 2. b) stambeni objekt koji nije uvjetan za stanovanje zbog narušene statičke stabilnosti ili značajnijeg oštećenja konstruktivnih elemenata objekta,
 3. c) izvođenje radova kojima se unutarnji dio stambenog prostora koji nije u funkciji stanovanja dovodi u funkciju stanovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Prijave na Javni oglas podnose se na adresu:

Ministarstvo za pitanja branitelja boraca HNŽ/K
Krpića 3.,
Mostar

Tekst Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za bespovratnu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta, kao i obveznu dokumentaciju , i zahtjev mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva ( www.mbhnz-k.ba).