Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K – Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Obavještavamo sve zainteresirane da je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ objavilo Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati  iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ-K za 2019. godinu.

Javni poziv podijeljen je na pet programskih aktivnosti:

  • Sufinanciranje projekata povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude postojećih smještajnih objekata u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM
  • Sufinanciranje programa razvoja ponude gastro i eno turizma te aktiviranja neiskorištenih turističkih resursa u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM
  • Sufinanciranje programa uređenja i stavljanja u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
  • Sufinanciranje manifestacija utemeljenih na kulturi života i rada lokalnog stanovništva koji doprinose unaprijeđenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
  • Sufinanciranje programa marketinških aktivnosti u turizmu u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM

Zahtjev mogu podnijeti:

  1. Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja i djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića na području HNŽ-K
  2. Udruge
  3. Pravne osobe s javnim ovlaštenjima na teritoriju HNŽ-K, grada ili općine javne ustanove i javna poduzeća čiji je osnivač županija, grad i općina, te gospodarska društva u kojima županija, grad ili općina sudjeluje s više od 50% kapitala

Tekst Javnog poziva za odabir projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ kao i obrazac može se preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva (http://www.mtto-hnz-k.ba) .

Rok za dostavu prijava je 1.srpnja 2019.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA HNŽ-K

Prijava na javni poziv

„Transfer za jačanje turističkih kapaciteta – PROGRAMSKA AKTIVNOST br__.“

Braće Fejića bb
88 000 Mostar